Δήλωση Προσβασιμότητας

Ενημερώθηκε: Μάϊος 2019

Πρόθεση του SenseCity είναι να δημιουργήσει έναν ιστότοπο με εύκολη πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερους επισκέπτες, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες κάθε χρήστη ή την τεχνολογία που έχει στη διάθεσή του. Έτσι, η προσέγγιση υλοποίησης στο σύνολο του ιστοτόπου γίνεται με σκοπό τη βελτιώση της χρηστικότητας, έχοντας ως άξονα τις Κατευθυντήριες Οδηγίες περί Προσβασιμότητας του Διαδικτυακού Περιεχομένου 2.0 και τα Κριτήρια Επιτυχίας Επιπέδου ΑΑ (Web site Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA Success Criteria) κατ' ελάχιστον.

Αν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου, επικοινωνήστε μαζί μας.

Έχουμε συμπεριλάβει πολλές δυνατότητες στον ιστότοπο sense.city για να σας βοηθήσουμε κατά την περιήγηση. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τον αναλυτικό κατάλογο παρακάτω.

Χρώματα και αντιθέσεις

Τα χρώματα του προσκηνίου και του φόντου δημιουργούν αντιθέσεις σε ολόκληρο τον ιστότοπο, με το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου να εμφανίζεται μαύρο σε λευκό φόντο. Επίσης, οι πληροφορίες δεν μεταφέρονται ποτέ μόνο με χρώμα.

Πλοήγηση πληκτρολογίου

Όλες οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χωρίς την ανάγκη χρήσης μιας συσκευής κατάδειξης.

Εικόνες

Έχουμε προσθέσει ετικέτες κειμένου με την ανάλογη περιγραφή σε όλες τις εικόνες (και τις εικόνες κειμένου) που παρέχουν πληροφορίες και κενές ετικέτες σε όλες τις εικόνες που εξυπηρετούν απλώς διακοσμητικό σκοπό.

Φόρμες

Η προσβασιμότητα σε όλες τις φόρμες είναι δυνατή από το πληκτρολόγιο. Οι φόρμες διαθέτουν ετικέτες βάσει προγραμματισμού για να κατανοεί ο χρήστης τα πεδία τους. Επίσης, όλα τα μηνύματα λανθασμένης εισαγωγής δεδομένων έχουμε φροντίσει να είναι κατανοητά και πλήρως προσβάσιμα από συσκευές ανάγνωσης οθόνης.

Ορόσημα ARIA

Έχουμε χρησιμοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα στο σύνολο του ιστοτόπου, ώστε να καθίσταται σαφής η δομή της εκάστοτε σελίδας πλοήγησης. Κυρίως χρησιμοποιούμε την τιμή role="main" γύρω από το κύριο περιεχόμενο της σελίδας και την τιμή role="complimentary" που μας βοηθά στον διαχωρισμό του περιεχομένου.

Χρήση ARIA

Δεδομένου του ότι ο ιστότοπος είναι δυναμικός, έχουμε χρησιμοποιήσει διάφορους ρόλους, ιδιότητες και καταστάσεις προσβασιμότητας ARIA για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας και να παρέχουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε προκειμένου να καταλήξετε στην απόφασή σας έχοντας στη διάθεσή σας όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα σύγχρονο πρόγραμμα πλοήγησης με σύγχρονο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να μπορείτε να αξιοποιείτε στον μέγιστο βαθμό τις συγκεκριμένες δυνατότητες.

Χρήση Javascript

Χρησιμοποιούμε Javascript στον ιστότοπό μας για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε ορισμένες από τις δυνατότητες προσβασιμότητας και να παρέχουμε καλύτερη εμπειρία στους χρήστες. Συνιστούμε να ενεργοποιείτε τη δυνατότητα Javascript για να βελτιώνετε την εμπειρία σας.