Όροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Το λογισμικό SenseCity αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα όπου οι χρήστες αποστέλλουν ηλεκτρονικά πληροφορίες σε ένα διακομιστή (server). Οι χρήστες έχουν ταυτοποιηθεί μέσω του κινητού τηλεφώνου ή του email τους και αποδέχονται κάθε φορά να στείλουν τα δεδομένα όπως όνομα, email & αριθμό τηλεφώνου τους. Επίσης περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως δεδομένα γεωτοποθεσίας, φωτογραφικό υλικό και αλφαριθμητικά δεδομένα (κείμενο). Ο διακομιστής συλλέγει αυτά τα δεδομένα και τα διατηρεί με ασφάλεια. Πρόσβαση παρέχεται σε πιστοποιημένο προσωπικό του Πανεπιστήμιου καθώς και σε νομικά πρόσωπα (ΟΤΑ) που ως πιστοποιημένοι χρήστες έχουν αποδεχτεί του όρους με την χρήση της πλατφόρμας. Ειδικό πληροφοριακό υποσύστημα (διαχειριστικό σύστημα) παρέχει πρόσβαση μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο στα δεδομένα που αποθηκεύει ο διακομιστής. Πρόσβαση έχουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) δύναται να αποτελούν Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Υπουργεία κ.α.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να περιγραφεί η διαχείριση της παρούσας ιστοσελίδας και διαδικτυακών εφαρμογών φορητών συσκευών (mobile applications) με την εμπορική ονομασία SenseCity, που ανήκει στην Ομάδα Αρχιτεκτονικής και Διαχείρισης Δικτύων του Τμήματος ΗΜΤΥ του Πανεπιστημίου Πατρών, αναφορικά με την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας και των εφαρμογών φορητών συσκευών. Το Πανεπιστήμιο εγγυάται το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σύμφωνα με τους νόμους 2471/1997 και 3471/2006 όπως ισχύουν τροποποιημένοι.

Δεδομένα Πλοήγησης

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας και των εφαρμογών φορητών συσκευών, το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων και υποσυστημάτων του SenseCity συλλέγει δεδομένα που αφορούν τα κάτωθι: τύπο φυλλομετρητή, λειτουργικό σύστημα, όνομα ιστοτόπου από τον οποίο εισήλθαν στην παρούσα ιστοσελίδα, πληροφορίες για τις σελίδες που επισκέπτεται ο χρήστης εντός του παρούσας ιστοσελίδας, η ώρα πρόσβασης, ο χρόνος πλοήγησης, η γλώσσα πλοήγησης. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται ανώνυμα με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και χρηστικότητας της υπηρεσίας και την συλλογή στατιστικών πληροφοριών που αφορούν την χρήση της υπηρεσίας.

Δεδομένα Γεωγραφικής Θέσης

Με τη συναίνεση του χρήστη η υπηρεσία (ιστοσελίδα-κινητές εφαρμογές) δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα γεωγραφικής θέσης με μη συνεχόμενο τρόπο ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες που ζητάει ο χρήστης.

Ασφάλεια Δεδομένων

Το Πανεπιστήμιο προστατεύει αυστηρά την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και τις επιλογές των υποκειμένων των δεδομένων για την προοριζόμενη χρήση τους. Χρησιμοποιεί σύγχρονα τεχνολογικά και βιομηχανικά πρότυπα για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και της ακρίβειας των πληροφοριών που της παρέχονται. Ωστόσο, το Διαδίκτυο δεν είναι ένα ασφαλές μέσο, έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες, που υποβάλλονται σε αυτή θα είναι απαλλαγμένες από μη εξουσιοδοτημένη παρεμβολή τρίτων.

Κανόνες Επεξεργασίας Δεδομένων

Η επεξεργασία  δεδομένων εκτελείται μέσω αυτοματοποιημένων μέσων (ήτοι χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές διαδικασίες) και / ή χειροκίνητα (ήτοι εγγράφως) για το χρόνο που απαιτείται ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Χρήση Δεδομένων από τους Δήμους

Ο Δήμος, με βάση και τη σχετική σύμβαση που υπογράφει με το Πανεπιστήμιο, επιτρέπεται σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ν.3979/2011 να προβαίνει στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλέγει από τους χρήστες των εφαρμογών κινητών συσκευών που καταχωρούν αναφορές στο χωρικό πλαίσιο δράσης και ευθύνης του. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από την πλευρά του Δήμου τελείται με σεβασμό του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3979/2011 παρ. 1. Απαγορεύεται ρητά η λήψη, αποθήκευση, μεταβίβαση, αποστολή και αναπαραγωγή οπτικοακουστικών μηνυμάτων ή εγγράφων, που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία ατόμων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αλλαγές Πολιτικής και Όρων

Οι παρόντες όροι διέπουν τις μεθόδους για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες / επισκέπτες κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα και τις εφαρμογές φορητών συσκευών. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να χρειαστεί να τροποποιηθούν, ως αποτέλεσμα νέων νόμων που εισέρχονται σε ισχύ ή μετά από εξέταση και ενημέρωση των υπηρεσιών Χρήστη. Ως εκ τούτου, οι όροι μπορεί να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου και προτρέπουμε τους επισκέπτες να συμβουλεύονται περιοδικά αυτή τη σελίδα.

Δήλωση Αποδοχής Όρων Χρήσης Λογισμικού SenseCity

Ο χρήστης της υπηρεσίας SenseCity δηλώνει τη συγκατάθεσή του στους παραπάνω όρους χρήσης και ειδικότερα συμφωνεί: Ότι χρησιμοποιεί την υπηρεσία SenseCity με σκοπό να αποστέλλει δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση προβλημάτων αρμοδιότητας του Δήμου του. Ότι γνωρίζει πως ο Δήμος επιτρέπεται σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ν.3979/2011 να προβαίνει στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλέγει με σεβασμό του δικαιώματος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικότητας των φυσικών προσώπων. Ότι η φωτογράφηση, η κατηγοριοποίηση, ο σχολιασμός και η αποστολή συντεταγμένων εκ μέρους του θα γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ανάγκη να διασφαλίζεται η επεξεργασία όσο το δυνατόν λιγότερων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.